Yokohama International Education Academy

Khu vực xung quanh

Cơ sở, cửa hàng xung quanh
Trường Cafe Cửa hàng tiện ích Khu mua sắm
Đồn cảnh sát Ngân hàng Bưu điện Bệnh viện
Ga tàu điện Trạm xe buýt

Vị trí các cửa hàng xung quanh và cơ sở hạ tầng khác được lấy từ bản đồ Google API nên dịch vụ hỗ trợ tìm đường này không được đảm bảo về tính chính xác. Ngoài ra cũng có trường hợp các vị trí hiện trên bản đồ có ít nhiều sai lệch so với vị trí thực tế.
Nếu mở rộng phạm vi bản đồ, các cửa hàng và cơ sở hạ tầng xung quanh sẽ không hiện ra nữa.

Để download các tài liệu bạn cần đăng nhập.
Hãy đăng ki nếu bạn chưa đăng ký thành viên.

このページの先頭へ