Yokohama International Education Academy

Thông tin chi tiết về trường

Địa chỉ 43 Miyazaki-cho, Nishi-ku, Yokohama-city, Kanagawa  220-0031 - Map
Cách đến JR Sakuragicho Station
Subway Sakuragicho Station
TEL
FAX
URL
Số học sinh
Kí túc xá

Số lượng học sinh phân theo quốc tịch

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - Other Countries
- - - - - -

Kì thi năng lực tiếng Nhật

N1 N2 N3 N4 Total
Kì thi năng lực tiếng Nhật 0
Số lượng học sinh thi đỗ 0

Học bổng

Tên học bổng Loại học bổng Thời gian nhận Số tiền

Để download các tài liệu bạn cần đăng nhập.
Hãy đăng ki nếu bạn chưa đăng ký thành viên.

このページの先頭へ